top of page

מנהיגות. למידה. אחריות. משמעות. חינוך. עשייה. קהילה. יזמות. השפעה. התפתחות. רישות. יצירה. חברה. שינוי.

ירושלים היא בירת החינוך של ישראל ולמנהיגות החינוכית העירונית ישנה השפעה רבה על העיר מבחינה חברתית, דמוגרפית וערכית. איכות מערכת החינוך, חוסנה והישגיה תלויים בהון האנושי -  נשות ואנשי החינוך הפועלים בה - קבוצה משמעותית, אשר חושבת ופועלת מתוך שליחות ואמונה כי חינוך הוא הכלי המרכזי לקדם חברה שיוויונית יותר, מגוונת, צודקת ובעלת ערכים משותפים.

בשנת תשפ״ג, 2022-2023, משימתנו העיקרית תמשיך להיות תמיכה באנשי ונשות החינוך שלנו, השקעה בהתפתחות האישית והמקצועית שלהם, שמירה על חוסן ומניעת שחיקה בתקופה המורכבת וגיבוש קהילה מקצועית תומכת לעשייה רלוונטית, משמעותית, מגוונת ופורצת דרך. 
מגוון התכניות המוצעות לפיתוח מנהיגות, התפתחות אישית ומקצועית מעשירה ואפשרות לפעול בזירת החינוך הירושלמית ולחזק את מעמדה כמובילה ומשפיעה בחינוך ציבורי, חדשני, שוויוני, ערכי וחברתי.

תוכניות הנבחרת השונות פועלות הן בנפרד והן כקהילה רחבה של משפיעים ומשפיעות המקיימת קשרי גומלין ועשייה משותפת.

תוכניות יחדא הינן תוצר של מהלך אסטרטגי מקיף של שותפות משמעותית בין מינהל חינוך בעיריית ירושלים ומחוז מנח"י במשרד החינוך.

 

Candies Out the Jar

מפתח مفتاح

קהילת מובילי עברית

יחדא
עתודה ניהולית

jerusalem logo-02.png
unnamed.jpg
bottom of page